Trường hợp không được bảo hành
29/06/2016
Bảo dưỡng nhanh
29/06/2016

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ XE

1. Ðưa xe đến bảo hành
Quý khách có trách nhiệm đưa xe của mình đi đến bất kỳ Ðại lý / Trạm dịch vụ bảo hành và sửa chữa được Toyota ủy quyền tại Việt Nam để bảo hành.

Hãy đưa xe đến bảo hàng tại các đại lý Toyota gần nhất.

2. Bảo dưỡng xe
Chủ xe có trách nhiệm sử dụng xe, bảo dưỡng xe một cách hợp lý và quan tâm tới xe theo đúng những chỉ dẫn ghi trong cuốn “Hướng dẫn sử dụng”.
Nếu xe của Quý khách được sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt, Quý khách càng phải chú ý bảo dưỡng xe như yêu cầu trong cuốn “Hướng dẫn sử dụng”.

Bảo dưỡng xe theo tiêu chuẩn tại Toyota Cầu Diễn

3. Ghi lại những lần bảo dưỡng
Quý khách có trách nhiệm ghi lại tất cả những lần bảo dưỡng xe. Ðiều này cần thiết vì trong một số trường hợp nó chứng tỏ Quý khách đã bảo dưỡng xe theo như yêu cầu.

Bạn nên ghi lại tất cả các lần bảo dưỡng để tiện theo dõi

4. Kiểm tra áp suất lốp:
Kiểm tra hàng tháng hoặc trước mỗi chuyến đi, nên sử dụng thiết bị đo áp suất lốp chính xác và nên thực hiện lúc lốp nguội. Thời điểm kiểm tra chính xác nhất là vào buổi sáng, trước khi xe lăn bánh. Thông số áp suất lốp thường được các hãng xe dán ở trên cạnh cửa lái hoặc trong sổ tay hướng dẫn đi kèm với xe.

Cần kiểm tra áp suất lốp thường xuyên

5. Kiểm tra dầu động cơ
Nên kiểm tra mỗi tháng một lần, công việc này giúp chủ xe có thể phát hiện dầu bị rò rỉ và châm thêm dầu nếu cần thiết.

Kiểm tra dầu động cơ thường xuyên để thay dầu đúng thời hạn.

Facebook Bình luận Facebook