Tuyển dụng

15/05/2017

Tuyển Lễ tân Dịch vụ Tháng 05/2017

Loại xe: Tuyển Lễ tân Dịch vụ Tháng 05/2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Toyota Cầu Diễn là Đại lý được Toyota Việt Nam ủy quyền cho phép kinh doanh mua và bán xe Toyota đã qua sử dụng có […]
12/05/2017

Tuyển Kỹ thuật viên Đồng sơn Tháng 05/2017

Loại xe: Tuyển Kỹ thuật viên Đồng sơn Tháng 05/2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Toyota Cầu Diễn là Đại lý được Toyota Việt Nam ủy quyền cho phép kinh doanh mua và bán xe Toyota đã qua sử dụng có […]
03/04/2017

Tuyển Nhân viên thu mua xe đã qua sử dụng tháng 05/2017

Loại xe: Tuyển Nhân viên thu mua xe đã qua sử dụng tháng 05/2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Toyota Cầu Diễn là Đại lý được Toyota Việt Nam ủy quyền cho phép kinh doanh mua và bán xe Toyota đã qua sử dụng có […]
06/03/2017

Tuyển Nhân viên Sales & Marketing Tháng 3/2017

Loại xe: Tuyển Nhân viên Sales & Marketing Tháng 3/2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Toyota Cầu Diễn là Đại lý được Toyota Việt Nam ủy quyền cho phép kinh doanh mua và bán xe Toyota đã qua sử dụng có […]