21/02/2017

Sửa chữa thân vỏ 1

Loại xe: Sửa chữa thân vỏ 1
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Đối với những trường hợp nặng hư hỏng thân xe nặng như sau: – Các trầy xước, lõm nhẹ trên bề mặt sơn xung quanh xe […]
29/06/2016

Sửa chữa thân vỏ

Loại xe: Sửa chữa thân vỏ
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Đối với những trường hợp nặng hư hỏng thân xe nặng như sau: – Các trầy xước, lõm nhẹ trên bề mặt sơn xung quanh xe […]