Các chương trình CSKH

23/02/2017

Ưu đãi từ đối tác Toyota Cầu Diễn

Loại xe: Ưu đãi từ đối tác Toyota Cầu Diễn
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
23/02/2017

Ưu đãi dành cho khách hàng khu vực

Loại xe: Ưu đãi dành cho khách hàng khu vực
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Được thành lập từ đầu năm 2012, qua 5 năm phát triển Toyota Cầu Diễn đã bước đầu xây dựng được hình ảnh của một đại […]
23/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017

Loại xe: CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
I. Đối tượng áp dụng: Là tất cả khách hàng có giao dịch mua, bán, trao đổi xe Toyota đã qua sử dụng và sử dụng […]